Slotsymposium: Atelier DS trekt dwarsverbanden

Documenteren van de Samenleving

Woensdag 21 januari 2015, 12.30 – 17.00 uur (inloop vanaf 12.00 uur)

Locatie: Universiteit Leiden, Lipsiusgebouw zaal 005, Cleveringaplaats 1, Leiden (Routebeschrijving)

Aanmelden bij Liane van der Linden, lvanderl@upcmail.nl
Het programma van het symposium vindt u op  www.archiefateliers/nieuws

Actieve Openbaarheid: een Open Aanpak

Open Atelier | Symposium

Donderdag 29 januari 2015, (9:15) 9:45 – 16:00 uur
Nationaal Archief, Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag
Aanmelden bij Erika Hokke, erika@stroomin.nl
Het programma van het symposium vindt u op www.archiefateliers/nieuws

De archivaris en zijn vangnetwerk

Open Atelier | Documenteren van de Samenleving

Donderdag 11 december 2014, 12.00 – 14.30 uur
Locatie: Archief Eemland, Eemplein 73, Amersfoort

In het eerste deel van het Open Atelier gaan de student-onderzoekers met de Open Atelierdeelnemers in discussie over de taken van de archivaris bij het identificeren en verwerven van particuliere archieven. Het tweede deel van de interactieve bijeenkomst staat in het teken van Het Bewaren Waard van Archief Eemland en de student-onderzoekers doen een participatief onderzoek naar participatief verzamelen.

Aanmelden voor het Open Atelier kan bij Liane van der Linden, lvanderl@upcmail.nl.

Actieve openbaarheid | Reflectiebijeenkomst 

Open Atelier | Actieve Openbaarheid

Dinsdag 16 december 2014, 13:00 – 17:00 uur, inloop vanaf 12:30 uur
Stadsarchief Rotterdam, Hofdijk, Rotterdam

Open Ateliers gemist

Vergunningen hoe en wat?

Open Atelier | Actieve Openbaarheid

Dinsdag 2 september 2014, 9.30- 14.00 uur in Milieudienst Rijnmond, Schiedam

Het hoe en wat van het verlenen van vergunningen. DCMR (Milieudienst Rijnmond) en Waterschap Brabantse Delta presenteren over het verlenen van WABO  respectievelijk Waterwet vergunningen. Lees verder 

Het recht om vergeten te worden

Open Atelier | Documenteren van de Samenleving

25 september 2014, 12.30 – 14.30 uur
Gastsprekers: Bart van der Sloot, onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht van de UvA en Peter van Beek, gemeentearchivaris van Ede en lid van BRAIN en KVAN.
Locatie: Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam. Voor meer informatie zie Nieuws

Wat is actieve openbaarheid?

Open Atelier  | Actieve Openbaarheid

30 september 2014, 13- 15 uur (optioneel 15:15-17:00 uur), inloop 12.45 uur
Locatie: Rotterdam toren Europoint III, Rotterdam

Het Open Atelier verkent het begrip ‘actieve openbaarheid’. Imke Arts-Vrijling (senior beleidsmedewerker bij BZK-B&I) gaat in op de kabinetsvisie Open Overheid, specifiek op actieve openbaarheid. Marieke Schenk (projectleider Expertisepunt Open Overheid) bespreekt hoe overheidsorganisaties actieve openbaarheid in de praktijk brengen en welke vragen daarbij spelen. Het tweede deel besteden we aan het lopende onderzoek in het atelier, waar belangstellenden meer dan welkom zijn. Lees hier het gehele Programma.

“Actieve openbaarheid: een debat!”

Open Atelier | Actieve Openbaarheid

28 oktober 2014, 15:00 – 16:30 uur, inloop vanaf 14:45 uur
Locatie: Stadsarchief Rotterdam, Hofdijk 651, Rotterdam (grote zaal)

Het atelier Actieve Openbaarheid houdt een debat met burgers, ondernemers, journalisten, ambtenaren en bestuurders over de behoefte aan actieve openbaarheid. Michael Mekel opent het debat, Mekel is adviseur Raad voor het Openbaar Bestuur en auteur van het invloedrijke advies Gij zult openbaar maken. Zowel de kabinetsvisie Open Overheid als de initiatiefwet Open Overheid bouwen voort op dit advies. Na deze opening geven verschillende stakeholders vanuit overheid en samenleving aan wat zij vinden van het actieve openbaarheid: wenselijk of niet wenselijk? Mogelijk of niet mogelijk? Vanzelfsprekend of onvermijdelijk?
Met:
Michael Mekel, adviseur Raad voor het Openbaar Bestuur, auteur advies Gij zult openbaar maken
Vincent Robijn, gemeentearchivaris Amersfoort, leidt het debat
Deelnemers met uiteenlopende achtergrond (journalist, bedrijfsleven, ambtenaar, bestuurder, burger) nemen deel aan het debat, waaronder: Michael Mekel, Bennie Blom en Jantje Steenhuis.
Aanmelden: bij Erika Hokke: erika@stroomin.nl

Masterclass Laura Millar

Open Atelier | Documenteren van de Samenleving

Donderdag 30 oktober 2014, 12.30 – 14.30 uur
Locatie: Chocoladefabriek (Steenlandzaal), Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda

Masterclass over mogelijkheden en grenzen van participatiemethoden en trendanalyses. Wie de masterclass wil bijwonen als toehoorder kan zich opgeven via lvanderl@upcmail.nl.
Voor meer informatie zie Nieuws.

Actuele communities en hun actoren

Open Atelier | Documenteren van de Samenleving

Donderdag 20 november 2014, 12.30 – 14.30 uur
Locatie: Imagine IC, Frankemaheerd 2, 1102 AN Amsterdam (Imagine IC bevindt zich op 5 minuten loopafstand van Station Amsterdam Bijlmer ArenA)

Het Open Atelier volgt direct na het PIVOT-symposium (10.00 – 12.00 uur) op dezelfde locatie. Gastsprekers zijn onder andere Paul van de Laar (directeur van Museum Rotterdam) en Hester Dibbits (lector Cultureel Erfgoed, Reinwardt Academie). Aansluitend op het Open Atelier (15.00 – 18.00 uur) volgt het college Vergelijkende Archiefwetenschap.
Voor meer informatie zie Nieuws.

Privacy en Openbaarheid ‘by design’

Atelier Actieve Openbaarheid | Masterclass

dinsdag 25 november 2014, (14:30) 15:00-17:00 uur
FLOOR | HvA Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam

Het atelier Actieve Openbaarheid houdt een masterclass over privacy en actieve openbaarheid ‘by design’. Het beschermen van persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt bij het actief openbaar maken van overheidsinformatie. Valt de bescherming van persoonsgegevens in te bouwen in de processen en systemen van de overheid? Daar gaat deze masterclass over.
  • Privacy in wetgeving: wat mag wel en wat mag niet – inleiding door mr. drs. Bart van der Sloot
  • Privacy kun je beschermen, door het te ontwerpen – inleiding door dr. Jaap-Henk Hoepman
  • Privacy beschermen in de WABO-vergunningverlening – behandeling casus. Beide inleiders geven advies.
  • Napraten en borrel

De initiatiefwet Open Overheid

Open Atelier | Actieve Openbaarheid

Dinsdag 25 november 2014, 13:00 – 17:00 uur, inloop vanaf 12:30 uur

Inhoudelijke verdieping rondom dit wetsvoorstel en de implicaties van deze initiatiefwet voor de overheid (toegespitst op de casus WABO-dossiers). (namen sprekers worden nog bekend gemaakt)