De archiefopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam, de Reinwardt Academie en de Universiteit van Amsterdam hebben samen met de Universiteit van Leiden de ateliers Documenteren van de samenleving (DS) en Actieve Openbaarheid (AO) opgezet. Het doel van de ateliers was het doen van onderzoek naar actuele vraagstukken die door het werkveld zelf zijn aangereikt, meerdere disciplines raken en die nog niet (volledig) zijn opgelost.
Studenten, docenten en onderzoekers afkomstig uit archieforganisaties werkten van september 2014 tot en met januari 2015 in scrums van vier of vijf weken. Zij kregen daarbij input van gastsprekers uit binnen- en buitenland. Na iedere scrumperiode legden zij in een Open Atelier elkaar hun bevindingen voor en spraken zij af waarmee zij de volgende weken aan de slag zouden gaan. De resultaten van de Ateliers DS en AO zijn eind januari 2015 gepresenteerd en gepubliceerd.
De ateliers zijn een initiatief van het Platform voor Archiefonderwijs en – Onderzoek en worden financieel ondersteund door Archief2020Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise en de bij de ateliers betrokken praktijkinstellingen.
  • 1e Open Atelier DS, Stadsarchief Amsterdam, september 2014

  • 4e Open Atelier DS, Archief Eemland, december 2014

De eindverslagen van beide Ateliers vindt u op de verschillende onderzoekspagina’s op deze website.