Behoefte aan actieve openbaarheid versus varianten voor actieve openbaarheid

Wat is de behoefte aan actieve openbaarheid bij verschillende groepen? Dat is het thema van dit onderzoek. In ieder geval bij burger en bedrijf (en de buurman van burger of bedrijf); bij bestuur en ambtenaren; bij professionele onderzoekers zoals journalisten en ombudsman.
Het onderzoek viel uiteen in vier deel onderzoeken:
1. Welke varianten voor actieve openbaarheid zijn te onderscheiden?
2. Wat is de behoefte aan actieve openbaarheid bij ‘het publiek’, zowel in de rol van aanvrager als van betrokkene?
3. Wat is de behoefte aan actieve openbaarheid bij bedrijven, zowel in de rol van aanvrager als van betrokkene?
4. Wat is de behoefte aan actieve openbaarheid bij overheidsorganisaties?
Tijdens het onderzoek is de behoefte aan actieve openbaarmaking gepeild. Enerzijds in het algemeen, anderzijds van de WABO-dossiers. Onderzocht is de behoefte aan WABO-dossiers in zijn geheel en aan specifieke documenten daarin in het bijzonder. We hebben gekeken naar vergunningverlening en naar handhaving. Daarnaast hebben we gekeken naar de gewenste mate van activiteit, variërend van publicatie sec (digitaal of op papier) tot levering op de (digitale) deurmat van potentieel belanghebbenden.

Het onderzoek bestond uit een bronnenstudie, een online enquête en interviews met burgers, ambtenaren, WOB-professionals, een ombudsman en vertegenwoordigers van bedrijven. Ook werd op 28 oktober 2014 het debat “Actieve Openbaarheid, vanzelfsprekend of niet?” georganiseerd.