Imagine IC werkt samen met bewoners en lokale organisaties aan een nieuwe archiefcollectie over de cultuurgeschiedenis van Amsterdam Zuidoost. Deze collectie wordt participatief verzameld. Particulieren en lokale organisaties brengen verhalen en archieven in. De nieuwe collectie brengt Imagine IC onder bij het Stadsarchief Amsterdam ten behoeve van duurzaam beheer en toegankelijkheid.
Imagine IC en Stadsarchief Amsterdam onderzochten in het atelier de consequenties van participatief verzamelen voor de archiefpraktijk en de mogelijkheden voor de inzet van nieuwe methodes.

Onderzoek
In het onderzoek werden de grenzen van huidige methodes en bestaande verzameltradities geïdentificeerd en aanzetten gedaan tot nieuwe verzamelmanieren.
De hoofdvraag van het onderzoek was:
Hoe kan Imagine IC invulling geven aan het identificeren, waarderen, participatief verzamelen en behouden van particuliere archieven van mensen die zich verbonden voelen met Amsterdam Zuidoost?
De deelvragen die binnen het Atelier DS werden uitgewerkt zijn:
• Op welke manier kan Imagine IC archiefvormers en particuliere archieven identificeren en welke rol geeft Imagine IC daarbij aan particuliere archiefvormers?
• Hoe kan Imagine IC bepalen of na het identificeren van particuliere archieven wordt overgegaan tot het daadwerkelijk participatief verzamelen ervan?
• Welke participatiemethode(s) kan Imagine IC gebruiken? Met welke praktische en ethische aspecten van participatief verzamelen moet Imagine IC rekening houden?
• Welke aspecten van museaal en archivistisch waarderen kan Imagine IC gebruiken bij het participatief verzamelen van particuliere archieven?
• Hoe kan Imagine IC de waarderingscriteria voor het verwerven van particuliere archieven bepalen?
• Hoe draagt Imagine IC zorg voor het fysieke behoud  en de zichtbaarheid van de verworven particuliere archieven? Welke (juridische) afspraken moeten hiervoor gemaakt worden met particulieren en andere partners?
Meer informatie: Danielle Kuijten, danielle@imagineic.nl