Onderzoek en dienstverlening in de digitale wereld
Presentatie onderzoeksresultaten archiefatelier tijdens Jubileumconges KVAN
Het archiefatelier Digitale Onderzoekomgeving en Dienstverlening (DoD) presenteert op 17 juni de onderzoeksresultaten in een schetsboek. Het bevat artikelen, aanbevelingen, korte aantekeningen, verslagen van bijeenkomsten, vragenlijsten, adviezen, tips en begrippen over de digitale onderzoekomgeving en dienstverlening. Kortom: een echt schetsboek.

 

Beschrijving DoD
Het schetsboek bevat de weerslag van een periode van vijf maanden waarin studenten, docenten en professionals actief hebben nagedacht en gesproken over verschillende aspecten
van de digitale onderzoekomgeving en dienstverlening. Zo is er onderzoek gedaan naar de vraag wat een digitale onderzoek- omgeving is en kan zijn; naar de mogelijke verbetering van de wijze waarop serie-archieven in digitale omgeving beschikbaar worden gesteld; de wensen en behoeften van onderzoekers;
de rol van de professional in de digitale omgeving en zijn de mogelijkheden verkend voor de realisatie van een digitale experimenteeromgeving voor archiefdata.
De bundel vormt een momentopname van onderzoek naar een onderwerp dat voortdurend aandacht behoeft. De technologische veranderingen volgen elkaar snel op en we beginnen de contouren te zien van de effecten die nieuwe technologie heeft op het doen van onderzoek in archieven. Wat de archivaris in deze veranderende omgeving kan en moet bieden, blijft onderwerp
van gesprek. Hieraan kunnen de resultaten in dit schetsboek een constructieve bijdrage leveren.
 Archiefateliers
In de archiefateliers werken studenten en professionals interdisciplinair samen aan actuele vraagstukken in het werkveld. De ateliers waren een initiatief van het Platform archiefonderwijs en –onderzoek (PAOO), een samenwerkingsverband van de opleidingen archivistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Reinwardt Academie, met nauwe betrokkenheid van de specialisatie archivistiek aan de Universiteit van Leiden. Het innovatieprogramma Archief 2020 gaf financiële ondersteuning aan het atelier en de publicatie.
In dit atelier namen de volgende instellingen deel: De Domijnen; Noord-Hollands Archief; Nationaal Archief; Stadsarchief Rotterdam; Regionaal Historisch Centrum Eindhoven; Zeeuws Archief; RKD; Regionaal Archief Tilburg en Gemeentearchief Ede.
 Presentatie
Op 17 juni wordt het schetsboek gepresenteerd tijdens de KVAN-dagen. Deelnemers van de KVAN-dagen ontvangen het schetsboek. Het schetsboek is vanaf 20 juni digitaal verkrijgbaar via deze website.