Atelier Documenteren van de Samenleving
Het Atelier Documenteren van de samenleving (DS) ging uit van de nieuwe methodiek voor archiefselectie uit het visierapport Gewaardeerd Verleden (2007) van de Commissie Jeurgens. Hiervan afgeleid was de centrale vraag: Wat is de rol van de archivaris in de zichzelf (digitaal) documenterende samenleving? Hoe kan de archivaris deze rol vormgeven?
Onderzoek
Het atelieronderzoek spitste zich toe op de acquisitieactiviteiten van drie deelnemende archiefinstellingen en een archiefvormende culturele instelling. 
• Streekarchief Midden-Holland onderzocht hoe sociale (digitale) interactie in de samenleving waarde toevoegt aan informatie. Welke archiveringsinstrumenten zijn al impliciet in de samenleving aanwezig? Lees meer
• Stadsarchief Amsterdam heeft een lokale trendanalyse laten maken en gaat deze toepassen. Het archief onderzoekt hoe deze trendanalyse kan worden omgezet in een lijst van belangrijke actoren. Hoe kom je in contact met actoren? Welke actoren documenteren zich? Lees meer
• Archief Eemland is recent gestart met Het Bewaren Waard, een project om herinneringen te bewaren, te ontdekken en te delen. Wat is de motivatie voor mensen om aan dit project deel te nemen? En wat documenteren mensen? Lees meer
• Imagine IC werkt samen met bewoners, forenzen en lokale organisaties aan een nieuwe archiefcollectie over de cultuurgeschiedenis van Amsterdam Zuidoost. Aandachtspunten in dit onderzoek waren de mogelijkheden van identificeren in vergelijking met acquireren en de grenzen van huidige participatiemethodes en verzameltradities. Lees meer
Resultaat
Op 21 januari 2015 presenteerde Atelier DS een aantal scenario’s voor de wijze waarop archivarissen hun rol kunnen invullen en instrumenten waarmee archivarissen die rol kunnen vormgeven. Download hier het symposiumverslag en de slotpublicatie Schetsboek Documenteren van de Samenleving, De rollen van een archivaris; denken en doen.
  • cartoon Lauren Romijn

  • Slotsymposium, Universiteit van Leiden, januari 2015, fotograaf Erika Hokke

Atelierteam
Het atelierteam bestond uit studenten van de Reinwardt Academie, de Hogeschool Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Leiden, docenten van deze opleidingen en uit onderzoekers/professionals werkzaam bij Streekarchief Midden-Holland, Stadsarchief Amsterdam, Imagine IC en Archief Eemland.