Stadsarchief Amsterdam heeft met de gemeentelijke dienst Onderzoek en Statistiek een trendanalyse voor 2015-2020 opgesteld, specifiek voor Amsterdam. Het archief wil van deze analyse een bruikbaar instrument maken voor actieve en specifieke acquisitie. Een aandachtspunt hierbij is dat een trend vaak ook een breuk vormt met wat aan de trend vooraf ging.
Onderzoek
Het onderzoek van het Stadsarchief Amsterdam was grotendeels praktisch van aard. Centraal stond de vraag hoe de trendanalyse kan worden vertaald in een objectieve lijst van actoren, rekening houdend met representativiteit en uniciteit.
De deelvragen die binnen het Atelier DS werden uitgewerkt zijn:
  • Wat wil het archief via actoren bereiken: snel een archief binnenhalen, een relatie opbouwen, ondersteunen bij digitaal archiveren?
  • Hoe kunnen actoren het beste worden benaderd, individueel of per groep, met welke vragen en door de inzet zet van welke middelen (bijvoorbeeld van ambassadeurs of van administratieve ondersteuning?
  • Welke middelen kan het archief ontwikkelen om te helpen bij digitaal archiveren? Denk aan een folder, workshops etc.)
  • Wat is nodig om deze aanpak te integreren in de organisatie?
De vraag waarin de beproefde werkwijze geslaagd is en waarin niet, maakte deel uit van het onderzoek. Evenals aanbevelingen voor vervolgactiviteiten. Download hier het eindverslag

  • Toolkit Digitaal Archiefbeheer, Yente Christiaanse

Meer informatie: Mirjam Schaap, mschaap@stadsarchief.amsterdam.nl