Kenmerkend voor onze tijd is dat burgers steeds vaker zelf specifieke netwerken en gemeenschappen opzetten. Ze participeren actief in een steeds complexere, gedigitaliseerde maatschappij en ze documenteren, bewust en onbewust, wat ze doen. Zo wordt archivering impliciet door de samenleving geregeld en minder gestuurd vanuit de overheid. Bewegen archivarissen met de maatschappelijke stroom mee; wachten ze ontwikkelingen af, of nemen ze het voortouw? Kortom, welke rol kiest de archivaris en wat zijn de consequenties?

Onderzoek
Het Streekarchief Midden-Holland onderzocht de sociale interactie en documentatie die plaatsvinden op Twitter. Tijdens een Gouds Twittinar voerden Goudse en regionale Twitteraars een open dialoog over de betekenis van digitale interactie voor de praktijk van archiveren. Het onderzoek liet zich ook inspireren door de recent gemaakte documentaire Leren leren. De rol van de archivaris in de zichzelf documenterende samenleving (BRAIN, 2014, S. Rauwerdink en S. Janzing). Het Streekarchief Midden-Holland heeft de lerende rol tijdens het onderzoek in praktijk gebracht en uitgedragen naar de rest van het archiefveld.
De centrale vraag in het onderzoek was:
Hoe geeft sociale (digitale) interactie in onze samenleving waarde aan informatie?
De hiervan afgeleide deelvragen waren:
• Is Twitter een impliciet archivistisch instrument?
• Hoe waarderen gebruikers hun eigen twitterberichten?
• Wat vinden archivarissen van Twitter als archiefmateriaal?
  • Twittinar in Streekarchief Midden-Holland, 11 november 2014, foto Heleen van Praag, Gouda Bruist

  • Tweet over Pauzelandschap Potterspoort, een breed gedragen burgerinitiatief in Gouda.

Aan de hand van deze vragen formuleerde het archief een advies over waardering, selectie en archiefvorming in de context van Twitter. Het eindverslag is te downloaden via deze link
Meer informatie: Eveline van der Hulst, e.vanderhulst@samh.nl  
Streekarchief Midden-Holland