Atelier DS trekt dwarsverbanden

Een samenleving die zichzelf documenteert en daarbij in toenemende mate gebruik maakt van digitale technologie en sociale media, wat betekent dat voor archivarissen en archiefdiensten? En welke consequenties trekken ze hieruit? Over deze vragen is in het atelier Documenteren van de Samenleving onderzoek gedaan bij vier praktijkinstellingen door studenten van de Reinwardt Academie, de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit Leiden en in de colleges archivistiek van de Universiteit van Amsterdam.
Tijdens het slotsymposium legden de student-onderzoekers hun bevindingen voor aan een panel en een publiek van archief- en erfgoedprofessionals, onder wie Charles Jeurgens (hoogleraar archivistiek Universiteit Leiden), Alfred Marks (archivaris het Nieuwe Instituut), Hester Dibbits (lector erfgoedtheorie Reinwardt Academie) en Inge Schoups (stadsarchivaris van Antwerpen).
Daarna werden in workshops terugkerende dilemma’s uitgediept over de rol van de archivaris als risico manager of sociaal geëngageerde mede-participant, over representativiteit bij acquisitie en de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Centraal in de verschillende presentaties en in het panelgesprek stonden de dwarsverbanden tussen participatieve projecten bij Archief Eemland, Imagine IC, Stadsarchief Amsterdam en Streekarchief Midden-Holland, en tussen theoretische concepten over participatief verzamelen in archieven en in de brede erfgoedwereld van musea, immaterieel en digitaal erfgoed. De middag eindigde met de vraag hoe gaan we verder, en hoe ziet de onderzoeksagenda er dan uit?