Symposium Actieve Openbaarheid: een Open Aanpak

29 januari 2015, 9:45 – 16:00 uur (inloop vanaf 9:15 uur)
Nationaal Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag

Het symposium Actieve Openbaarheid is georganiseerd door het atelier Actieve Openbaarheid,  het Nationaal Archief en het Expertisepunt Open Overheid.

Een open overheid maakt actief openbaar. Maar hoe? Kunnen we daar actief kennis en ervaringen over delen?  Hieronder vind je het programma, de presentaties en de denkschetsen (getekende verslagen). Download hier de verslagen.

Programma

9:15 – 9:45            ontvangst, registratie, koffie
9:45 – 11:15          Actieve openbaarheid: een Open Aanpak
  • Openbaarheid en Archieven – Marens Engelhard, Algemeen Rijksarchivaris
  • Openbaarheid en Digitale Overheid – Bas Eenhoorn, Nationaal Commissaris Digitale Overheid
  • Transparantie en Publieke Innovatie – Albert Meijer, hoogleraar Publieke Innovatie
11:15-11:30          koffie/theepauze
11:30-12:30         Vernissage! Het atelier Actieve Openbaarheid presenteert haar resultaten. De onderzoekers van het atelier Actieve Openbaarheid van WABO-dossiers presenteren de resultaten van hun onderzoek.
12:30 – 13:00       lunch in foyer
13:00 – 15:00       Open over Open:  verdiepende sessies over Actieve Openbaarheid
Twee rondes met parallelsessies. Meer informatie volgt begin januari.
15:00 – 15:15       theepauze
15:15 – 16:00       Debat: Van aanpakken en doorpakken. Of Actieve Openbaarheid, de vaart er in?
16:00                      borrel en napraten

Atelier Actieve Openbaarheid

Het atelier Actieve Openbaarheid is een initiatief van het Platform archiefonderwijs en -onderzoek en het stadsarchief Rotterdam. In het atelier werken studenten en docenten van de drie Amsterdamse archiefopleidingen samen met professionals van het stadsarchief Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, het Noord-Hollands Archief en het waterschap Brabantse Delta aan het vraagstuk van Actieve Openbaarheid.  De twaalf onderzoekers onderzochten  “Wat houdt het bestuurlijk begrip actieve openbaarheid precies in als het gaat om WABO-dossiers, en is deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiseren?”. Het atelier werkte aan drie thema’s:
  • wat is de behoefte aan actieve openbaarheid van overheidsinformatie (bij burger, bestuur, ambtenaar, bedrijf, journalist, etc.);
  • wat zijn de juridische kaders waarbinnen actieve openbaarheid opereert (toegespitst op intellectueel eigendom en privacy)
  • in hoeverre is het mogelijk actieve openbaarheid ‘by design’ in te bouwen in de systemen van de overheid.